ฟรี
  • 02.jpg

    การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวเอกชน

  • present .jpg

    เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นางสาวเกษวดี มหาชัย

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ผู้รับใบอนุญาต